SākumsKursu katalogsDigitālā kompetence › Datorprasmju pamati ikdienas saziņai
Video veidošana mājas arhīvam
        

Šie kursi paredzēti interesentiem, kuri vēlas uzzināt un iemācīties veidot video savam mājas arhīvam kādā no trīs piedāvātājām platformām: Vimeo/Microsoft foto attēli/Youtube.

Kurss paredzēts interesentiem bez priekšzināšanām.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  1. Nofilmēt un samontēt materiālu;
  2. Pievienot materiālam mūziku, audio tekstu vai titrus;
  3. Izveidotā mediju faila nosūtīšanu un ievietošanu sociālajos tīklos.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums 4 mācību stundas (1-2 nodarbības).

1 mācību stunda - 45 minūtes.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 29.00

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties