SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Darba tiesības
        

Mērķa auditorija

Biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, kas atbild par darba likumdošanas normu ievērošanu uzņēmumā vai iestādē, kā arī plašs interesentu loks, kam nepieciešamas zināšanas un izpratne darba likumdošanas jautājumos.


Mācību rezultāts

Gūtas prasmes orientēties Darba likumā un citos saistītajos normatīvajos aktos, pārzināt darbinieka un darba devēja tiesības, pienākumus un atbildības apjomu, procedūras, kādas jāpiemēro darba tiesiskajās attiecībās, sastādīt darba līgumu un zināšanas un prasmes pielietot gan kā darba devējam, gan kā ņēmējam.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācībās tiek izmantotas dažādas mācību formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, grupu darbs.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 120.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties