Pagarinātās dienas grupas darba organizācija
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Programmas saturs nodrošinās pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidi pagarinātās dienas grupas pedagogiem, apgūstot skolēnu patstāvīgās mācīšanās stratēģijas, skolēnu vecumposma attīstības īpatnības un saskarsmes psiholoģiskās likumsakarības. Programmas laikā pedagogi veidos praktisku materiālu, kuru varēs izmantot pagarinātās dienas grupas darbības plānošanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums – 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē: 41.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties