Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK
        

Mērķa auditorija

Individuālo uzņēmumu īpašnieki, individuālie komersanti, kā arī fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību, vai grāmatveži, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un ikviens interesents, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par vienkāršā ieraksta grāmatvedības pamatiem.
Apgūta prasme kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas teorētiskas, apkopojošas un interaktīvas lekcijas, uzdevumu izpilde un kopīga analīze. Praktisku piemēru un raksturīgāko kļūdu analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties