SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Video veidošana un rediģēšana (ar priekšzināšanām)
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām video veidošanā, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes un apgūt darbu ar iepriekš neizmantotām video apstrādes programmām.


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas rezultātā pedagogi apgūs video veidošanas un rediģēšanas prasmes programmās OpenShot Video Editor un kdenlive. Apgūs programmu darba vidi, dažādu objektu un failu pievienošanu (video, audio, animācija, attēli), video veidošanas principus, ievietojot failus laika joslā (timeline). Apgūs video fragmentu apgriešanu, audio failu skaņas regulēšanu un dažādu filtru izmantošanu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Demostrācija, praktiskais darbs pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 14 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 37.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties