SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Podkāsta (raidieraksta) veidošana un integrēšana mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā dalībnieki apgūs prasmes podkāsta (raidieraksta) izveidē un iegūs zināšanas, kā pilnvērtīgi izmantot podkāstu mācību procesā.

Programmas tēmas:

  • Podkāsts kā mācību līdzeklis un starpdisciplinārs projekts skolēniem;
  • Podkāstu izveide – bezmaksas ieraksta izveide ar labu skaņas kvalitāti, neizmantojot dārgas iekārtas; 
  • Podkāstu rediģēšana – bezmaksas aplikāciju izmantošana vienkāršai podkāsta rediģēšanai, mūzikas un skaņas efektu pievienošana, ievērojot autortiesības.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem. Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 34.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties