SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Personalizētas mācīšanās rīki
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā izglītības darbinieki iepazīsies ar personalizētas mācīšanās rīkiem ClassFlow, Go Soap Box un ClassKick. Apgūs rīku darba vidi un pieejamās funkcijas, virtuālās klases izveidi un pieejamo aktivitāšu pielāgošanas iespējas. Apgūs rīku ClassFlow, Go Soap Box un ClassKick iespējas atgriezeniskās saites nodrošināšanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 40.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties