SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Tiešsaistes tāfeles izmantošana mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Tiešsaistē ir pieejamas daudz un dažādas tāfeles ar atšķirīgām funkcionālajām iespējām, kuras izmantojamas gan klātienes, gan attālinātajā mācību procesā. Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā dalībnieki apgūs prasmes darbā ar vairākām no tām. Apgūs darba vidi, iespējas dalīties ar ekrānu, uzaicināt un pievienot dalībniekus, ierakstīt tāfelē veiktās darbības, pievienot objektus (attēlus, video, audio), kā arī pievienot piezīmes un komentārus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem. Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 17.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties