SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Mājaslapas izveide ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā izglītības darbinieki apgūs zināšanas un prasmes vienkāršas mājaslapas izveidei, izmantojot bezmaksas tiešsaistes rīkus.

Programmas tēmas:

  • Bezmaksas mājaslapu izstrādes tiešsaistes rīki;
  • Izvēlētā tiešsaistes rīka darba vide, funkcijas, vizuālais izvietojums un noformēšanas iespējas;
  • Izveidotās mājaslapas publicēšanas iespējas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 42.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties