SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
IT rīku izmantošana atgriezeniskās saites nodrošināšanā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā dalībnieki apgūs zināšanas, kā efektīvi nodrošināt atgriezenisko saiti mācību procesā, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus. Dalībnieki apgūs rīku Mentimeter, Edulastic, Flipgrid, Edpuzzle, Padlet, Answergarden, buncee, Voice Recorder darba vidi un to iespējas. Apgūs „dzīvās” balsošanas veidošanu un balsošanas datu apkopošanu. Apgūs prasmes veidot īsus kvalitatīvus video un audio ierakstus, sadalīt video loģiskās daļās un pievienot dažādas piezīmes, jautājumus, aktivitātes.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem. Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā 40.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties