Kursi, semināri, konferences

Maksas pakalpojumu cenas spēkā līdz 31.12.2023.

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Pakalpojums

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

Kursi, semināri, konferences u.c. pasākumi

1 personai/
1 mācību stunda 45 min

Līgumcena,
bet ne mazāk kā
1.50

Individuālās nodarbības

1 personai/
1 mācību stunda 45 min

Līgumcena,
bet ne mazāk kā
14.50

Kursu, semināru un konferenču organizēšana*

 1 pasākums

Līgumcena,
bet ne mazāk kā
15.00

Montesori pedagoģija bērna attīstībai (individuālā nodarbība)

1 personai/
1 mācību stunda 45 min

7.00

"FasTracKids Fundamental" (“Ātrās mācīšanās ceļš”) programma pirmsskolas vecuma (5-7 gadi) bērniem

1 personai/1 modulis (16 mācību stundas), grupā 8-10 bērni

101.00

       

 

*Izdales un uzskates materiālu sagatavošana, telpu sagatavošana un iekārtošana, kafijas pauzes, pusdienu organizēšana.