Kursi, semināri, konferences

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Pakalpojums

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

Kursi, semināri, konferences u.c. pasākumi

1 personai/
1 mācību stunda 45 min

Saskaņā ar tāmi

Individuālās nodarbības

1 personai/
1 mācību stunda 45 min

Saskaņā ar tāmi

Kursu, semināru un konferenču organizēšana*

 1 pasākums

Saskaņā ar tāmi

       

 

*Izdales un uzskates materiālu sagatavošana, telpu sagatavošana un iekārtošana, kafijas pauzes, pusdienu organizēšana.