Konsultācijas
Ja vajadzīga konsultācija!
1. Iepazīstieties ar konsultāciju tēmām
2. Piesakieties konsultācijām pa tālruni 63082101 vai Jelgavā, Svētes ielā 33

Konsultāciju laiki:

  • Uzņēmējdarbībā - pirmdienās no 16.00 - 19.00 (vai citā laikā, iepriekš vienojoties)
  • Tālākizglītībā - pirmdienās no 16.00 - 19.00
  • Informācijas tehnoloģijās - pirmdienās no 16.00 - 19.00
  • Metālapstrādes nozarēs - pirmdienās; otrdienās no 9.00 - 10.00
  • Vispārējās izglītības mācību priekšmeta metodikā, pedagogu tālākizglītībā un skolvadībā - pirmdienās no 16.00 - 19.00
  • Bibliotekāra konsultācijas - pirmdienās no 16.00 - 19.00, ceturtdienās 16.00 - 18.00
  • Karjeras konsultācijas - saskaņojot individuāli
* Konsultācijas ir bezmaksas
 
 

Par izglītības iespējām

• Uzņēmējiem,
darbiniekiem

Līga Miķelsone
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Birojs
63082101
birojs@zrkac.jelgava.lv

• Metālapstrādē
strādājošiem


Metālapstrādes mācību parks
metalapstrade@zrkac.jelgava.lv

Birojs
63082101
birojs@zrkac.jelgava.lv

• Bezdarbniekiem • Senioriem

Astra Vanaga
Tālākizglītības nodaļa
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Birojs
63082101
birojs@zrkac.jelgava.lv

• Skolēniem
• Pedagogiem

Dace Pētersone-Gūtmane
Izglītības attīstības nodaļa
dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv

Birojs
63082101
birojs@zrkac.jelgava.lv

 

Informācijas meklēšanā

• Interneta lietošana, izmantojot meklētājus
• Informācijas meklēšana Interneta datu bāzēs, Latvijas un ārzemju bibliotēku elektroniskajos katalogos
• ZR KAC bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošana
• Izmantotās literatūras saraksti kursa darbos un diplomdarbos

Kristina Badjanova
Metodiskā bibliotēka
63012161
biblio@zrkac.jelgava.lv

 

Informācijas tehnoloģijās

 

• Datorprogrammatūra
• Interneta mājas lapu izstrāde
• Datu bāzu tehnoloģijas
• Foto, video un audio materiālu apstrāde
• Informātikas mācību priekšmetu standarti un programmas
• Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā

 

Birojs
63082101
birojs@zrkac.jelgava.lv

 

Uzņēmējdarbībā

 

Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība
Sociālā uzņēmējdarbība
Atbalsts sadarbības partneru meklēšanā
Atbalsts telpu meklēšanā
Darbinieku apmācību iespējas
Mājaslapu izstrādes iespējas
E-komercijas risinājumi sociālajos medijos
Vizuālās reklāmas veidošans iespējas
Uzņēmuma vizuālā identitāte
Viedierīču un viedpalīgu izmantošana
3d drukas iespējas
Dronu izmantošana

 

Līga Miķelsone
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa
63012155
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

 

 

 

 

 

Metālapstrādē

 

• Metināšanā lietotie standarti un apzīmējumi
• Metināšanas iekārtas /lietošana, iegāde/
• Metināšanas piedevu materiālu izvēle
• Datorgrafika metālapstrādē
• Metālapstrādes darbagaldi
• CNC mašīnu vadība
• Metinātāju un CNC operatora darba vakances


Metālapstrādes mācību parks

metalapstrade@zrkac.jelgava.lv

 

Par valodu apguves iespējām

 

• Naturalizācijas eksāmena prasības
• Valsts valodas prasmju pārbaudes eksāmena prasības
• Valodu apguves līmeņa noteikšana

Astra Vanaga
Tālākizglītības nodaļa
63012159
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Par bezdarbnieku un darba meklētāju modulārās apmācības iespējām

Par izglītības programmas satura atbilstību izglītojamajam nepieciešamo prasmju pilnveidei

 

Karjeras konsultācijas

 

• Atbalsts karjeras attīstības jautājumos
• Karjeras plānošana un veidošana
• Interešu, iespēju, prasmju un vērtību izzināšana
• Profesionālā piemērotība
• Karjeras izvēles iespējas
• Izglītības iespējas
• Darba meklēšana

Līga Damberga
Karjeras konsultante
63012163
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv