Eksaminācija

Pakalpojums

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

Datorprasmes:

 

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Vairāk informācijas

Eiropas datorprasmes sertifikāta (turpmāk - ECDL) eksāmenu karte

1 gab.

23.75

ECDL karte skolēniem, kuri Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā skolā kārto Valsts ieskaiti informātikā

1 gab.

11.00

Pamatprasmes līmeņa E-Citizen eksāmena karte

1 gab.

16.75

ECDL eksāmens, viens modulis

1 personai

11.60

Pamatprasmes līmeņa E-Citizen eksāmens

1 personai

11.60

 

   

Starptautiskais eksāmens Pearson Test of English (Turpmāk  PTE):

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

  Vairāk informācijas

PTE General Level A1 – Foundation

1 personai

100.00

PTE General Level 1 – Elementary

1 personai

111.00

PTE General Level 2 – Intermediate

1 personai

124.00

PTE General Level 3 – Upper Intermediate

1 personai

156.00

PTE General Level 4 – Advanced

1 personai

170.00

PTE General Level 5 – Proficient

1 personai

180.00

PTE Young Learners – Firstwords

1 personai

70.00

PTE Young Learners – Springboard

1 personai

74.00

PTE Young Learners – Quickmarch

1 personai

80.00

PTE Young Learners – Breakthrough

1 personai

84.00

 

   

Profesionālās kompetences novērtēšana „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” :

  Vairāk informācijas

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 

1 personai

Atkarīga no dalībnieku skaita