Par projektiem

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra īstenojamie projekti nodrošina:

  • Iespēju piesaistīt finansējumu Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra uzdevumu veikšanai, līdz ar to nodrošinot iedzīvotāju plašākas izglītības iespējas bez maksas
  • Pieredzes apmaiņu un jaunu sadarbību veidošanu gan starptautiskā, gan vietējā mērogā
  • Līdzdalība projektos ļauj izveidot ne vien Jelgavas un Latvijas, bet arī Eiropas standartiem atbilstošu materiāltehnisko bāzi izglītošanas procesam.
Īstenotie projekti

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
2017. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana (SMEPRO 2)
2023. gada 17. aprīlis - 2023. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”
2023. gada 1. marts - 2023. gada 8. decembris
Vairāk par projektu »

Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei
2022. gada 1. februāris - 2023. gada 30. septembris
Vairāk par projektu »

Eiropas Savienības Erasmus + KA2 projekts “Digitāli klimatam”
2022. gada 1. janvāris - 2023. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Zaļās prasmes zaļākai dzīvei
2021. gada 1. septembris - 2023. gada 28. februāris
Vairāk par projektu »

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”
2022. gada 23. maijs - 2022. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai
2020. gada 1. oktobris - 2021. gada 30. septembris
Vairāk par projektu »

Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai
2019. gada 1. jūnijs - 2021. gada 31. maijs
Vairāk par projektu »

Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai
2019. gada 1. septembris - 2021. gada 10. aprīlis
Vairāk par projektu »

Crowddreaming
2019. gada 15. janvāris - 2021. gada 15. februāris
Vairāk par projektu »

„Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos”
2019. gada 1. jūnijs - 2021. gada 31. janvāris
Vairāk par projektu »

Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future (4CHANGE)
2016. gada 1. decembris - 2019. gada 30. novembris
Vairāk par projektu »

PROTI un DARI!
2016. gada 8. jūlijs - 2018. gada 31. oktobris
Vairāk par projektu »

Projekts „Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā”
2017. gada 14. marts - 2018. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai
2017. gada 1. jūlijs - 2018. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

INNOSTARTUP
2014. gada 1. jūlijs - 2016. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā
2014. gada 1. septembris - 2016. gada 30. aprīlis
Vairāk par projektu »

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem Jelgavā
2012. gada 1. novembris - 2013. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai
2012. gada 1. janvāris - 2013. gada 28. jūnijs
Vairāk par projektu »

Veselības universitāte senioriem
2011. gada 1. februāris - 2011. gada 30. novembris
Vairāk par projektu »

Latviešu valodas, profesionālo un praktisko iemaņu apmācības bēgļiem, patvēruma meklētājiem un personām ar alternatīvo statusu skolā
2010. gada 7. decembris - 2011. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Taupīga elektroenerģijas izmantošana skolā
2008. gada 1. augusts - 2011. gada 31. janvāris
Vairāk par projektu »

TETRIS - Teaching TRIZ at School
2008. gada 1. janvāris - 2009. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem
2007. gada 1. marts - 2009. gada 30. maijs
Vairāk par projektu »

Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās
2007. gada 1. augusts - 2008. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā
2005. gada 20. oktobris - 2008. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana
2005. gada 8. augusts - 2008. gada 30. jūnijs
Vairāk par projektu »

Latvija@Pasaule Iniciatīvas konkurss „E - apmācīts rajons II”
2007. gada 7. septembris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Nacionālā programma „Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”
2006. gada 15. decembris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana
2005. gada 1. februāris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Development of the European business Advisor Training and Exchange (DEBATE)
2005. gada 1. janvāris - 2007. gada 31. decembris
Vairāk par projektu »

Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības
2007. gada 2. jūlijs - 2007. gada 28. decembris
Vairāk par projektu »

Kopā!
2005. gada 8. augusts - 2007. gada 31. augusts
Vairāk par projektu »

Zemgales reģiona profesionālo izglītības iestāžu projektu vadītāju apmācība
2006. gada 8. decembris - 2007. gada 31. jūlijs
Vairāk par projektu »

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā
2006. gada 1. augusts - 2007. gada 31. jūlijs
Vairāk par projektu »

Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai
2006. gada 22. decembris - 2007. gada 14. jūlijs
Vairāk par projektu »

Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā
2006. gada 1. jūlijs - 2007. gada 1. jūnijs
Vairāk par projektu »

Latvija@Pasaule Iniciatīvais konkurss „E - apmācīts rajons 2006”
2006. gada 21. decembris - 2007. gada 31. marts
Vairāk par projektu »

Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos
2005. gada 1. septembris - 2006. gada 31. augusts
Vairāk par projektu »

IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā
2005. gada 31. augusts - 2006. gada 30. augusts
Vairāk par projektu »

Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā
2005. gada 1. oktobris - 2006. gada 30. jūlijs
Vairāk par projektu »

Atgriezties