Latvija@Pasaule Iniciatīvas konkurss „E - apmācīts rajons II”
Projekta atbalstītājs: EQUAL programma.
Ģenerālie sponsori: Microsoft Unlimited Potential, A/S „Hansabanka”.
Projekta mērķi:
• palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem pārvarēt digitālo plaisu un sociālo atstumtību;
• veicināt piekļuvi internetā pieejamajiem sabiedriskajiem un privātajiem biznesa pakalpojumiem;
• paātrināt informācijas sabiedrības attīstību attālajos reģionos.
Konkursa iesniedzējs - biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” („LIKTA”).
Pakalpojuma sniedzējs: Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (sadarbības līguma Nr. LIKTA/LP/2007/09-03).
Pakalpojuma līguma summa - LVL 1 500,00.
Pakalpojuma līguma īstenošanas laiks: 2007. gada 07. septembris - 2007. gada 31. decembris.
Atgriezties