Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide un integrācija pedagoģiskās korekcijas programmās
Granta devējs - Eiropas Sociālais fonds (ESF); Valsts budžets.
Projekta iesniedzējs - A/S „Datorzinību centrs”.
Projekta partneri - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs, Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskola, Jelgavas pašvaldība.
Projekta mērķis ir veicināt pilnvērtīgu integrāciju izglītības sistēmā jauniešiem ar zemu pamatzināšanu līmeni, no sociālā riska ģimenēm un ar disleksijas traucējumiem, veidojot papildus apmācības programmas.
Projekta vispārējais mērķis ir dažādu mācību procesu traucējošu faktoru ietekmes mazināšana un pārvarēšana pedagoģisko korekcijas programmu attīstības un inovatīvu mācību kursu izveides ceļā.
Projekta kopējais finansējums - LVL 62 651,07.
Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 01. augusts - 2008. gada 30. jūnijs.

Projekta aktivitātes:

Top elektroniskā apmācību programma „Iepazīsti sevi un pasauli”

Ieviesīs inovatīvas e-apmācību metodes

SIA „Datorzinību centrs” sadarbībā ar Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centru un Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolu uzsācis projektu „Interaktīvo elektronisko mācību līdzekļu izveide

Atgriezties