Zemgales reģiona profesionālo izglītības iestāžu projektu vadītāju apmācība
Granta devējs - Eiropas Sociālais fonds (ESF).
Projekta iesniedzējs - Viesītes arodvidusskola.
Projekta mērķis ir sekmēt cilvēkresursu attīstību reģionā, īpašu uzmanību pievēršot tādai ekonomikai svarīgai nozarei kā profesionālā izglītība.
Projekta pakalpojumu sniedzējs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs (līgums Nr. 6/06).
Pakalpojuma līguma uzdevums - tālākizglītības programmas „Projektu vadības cikls un prezentācija” īstenošana.
Pakalpojuma līguma summa - LVL 14 160,00 (ar PVN).
Pakalpojuma līguma īstenošanas laiks: 2006. gada 08. decembris - 2007. gada 31. jūlijs.
Atgriezties