Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā
Granta devējs - PHARE 2003. gada Nacionālā programma Latvijai „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā”.
Projekta iesniedzējs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.
Projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības situāciju Jelgavas pilsētā, nodrošinot bezdarbnieku un nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanos un pārkvalifikācijas iespējas, kā arī veicināt mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos.
Projekta kopējais finansējums - EUR 248 132,85.
Projekta īstenošanas laiks: 2005. gada 01. oktobris - 2006. gada 30. septembris.
_____________________________________________________
 
Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Jelgavā tiek realizēts projekts „Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā”. Šis projekts, kuru realizē Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs sadarbībā ar Jelgavas Amatu skolu, paredz uzlabot nodarbinātības situāciju Jelgavas pilsētā, nodrošinot bezdarbnieku un nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanos un pārkvalifikācijas iespējas, kā arī veicināt mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos.
Projektu veido trīs pamataktivitātes:
• pirmajā aktivitātē tiks veikts socioloģiskais pētījums, lai noskaidrotu Jelgavas iedzīvotāju viedokli par trūkstošajiem pakalpojumiem pilsētā, vērtējumu par esošo pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu rekomendācijas situācijas pozitīvai maiņai. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti turpmāko projekta aktivitāšu nodrošināšanai.
• otrā aktivitāte paredz nodarbināto un darba meklētāju apmācību, lai uzlabotu situāciju darba tirgū, paaugstinātu bezdarbnieku un nodarbināto konkurētspēju, kā arī aizpildītu vakances Jelgavas uzņēmumos.
280 apkalpojošā sfērā nodarbinātie Jelgavas iedzīvotāji Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā apgūs kādu no programmām: Angļu valoda (56 stundas), Datorapmācība (24 stundas), Klientorientēta saskarsme (40 stundas), Pārdošanas stratēģija (16 stundas). Apmācībā tiks iesaistīti valsts, pašvaldības un privātuzņēmumu darbinieki.
150 darba meklētājiem tiks piedāvāts paaugstināt kvalifikāciju sekojošās specialitātēs: konditors (160 st. programma), maiznieks (160 st. programma), pavārs (160 st. programma), metinātājs (160 st. programma) un 20 dalībniekiem iegūt loka metinātāja II kvalifikācijas līmeņa specialitāti (480 st. programma).
Apmācības ir bezmaksas un tiks uzsāktas 2006. gada janvārī un turpināsies līdz oktobrim. Visus apmācību programmu interesentus un potenciālos apmācību dalībniekus lūdzam pieteikties Jelgavas Reģionālajā Pieauguši izglītības centrā (Svētes ielā 33) 117. kabinetā, t. 3012159.
• trešā aktivitāte paredz izveidot „Īslaicīgo darbu aģentūru”, kas radīs iespēju iesaistīties darba tirgū daudziem darba meklētājiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piedāvājot savus pakalpojumus dažādu īslaicīgu darbu veikšanā.
_____________________________________________________________________
 
Viens no projekta „Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā” uzdevumiem bija dot profesionālo kompetenču pilnveides iespējas Jelgavas pilsētas uzņēmumos un iestādēs nodarbinātājiem, piedāvājot darbiniekiem mūsdienās aktuālas prasmes, lai uzlabotu darba kvalitāti un kapacitāti. Savus darbiniekus projekta ietvaros mācīja uzņēmumi:
   1. Valsts Mežu dienests
   2. LRVID Zemgales reģionālā iestāde
   3. SIA RP „Diena” „Zemgales Ziņas”
   4. Jelgavas zonālais valsts arhīvs
   5. SIA Jelgavas pilsētas slimnīca
   6. A/S Jelgavas Cukurfabrika
   7. VAS Latvijas Pasts
   8. SIA Jelgavas autobusu parks
   9. Jelgavas izglītības pārvalde
   10. Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde
   11. Valsts Zemes dienests Zemgales reģionālā nodaļa
   12. Jelgavas tiesa
   13. JPPA „Kultūra”
   14. SIA Polans
   15. SIA Jelgavas pils aptieka
   16. SIA MEDEX
   17. SIA LAZURJ LTD
   18. Jelgavas Lauksaimnieku apvienība
   19. SIA Firma L4
   20. SIA ALIS
   21. A/S Lombards - Zemgales kredīts
   22. SIA Reklāmas aģentūra „Pieci”
   23. SIA Aron Cosmetics
   24. SIA Litagra
   25. Modes nams „Tēma”
   26. SIA GLOR
   27. SIA Laimdota
   28. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
   29. SIA „STRAM”
   30. SIA „Ultra Dīva”
   31. LLU (Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte)
   32. SIA KLLT
   33. SIA Sporta komplekss „Zemgale”
   34. SIA „Kanclers Plus”
   35. SIA „Arga”
   36. SIA „Zemgales īpašumi”
   37. SIA „LLKC”
Projekta „Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā” ietvaros notikusī apmācība
Kursa nosaukums
Izglītības programmas ilgums
Mērķauditorija
Grupu skaits
Izglītojamo skaits
Cilvēkstundas
Klientorientēta saskarsme
40
Jelgavas pilsētas uzņēmumos nodarbinātie
7
84
3360
Pārdošanas stratēģija
16
Jelgavas pilsētas uzņēmumos nodarbinātie
4
41
656
Angļu valoda
56
Jelgavas pilsētas uzņēmumos nodarbinātie
11
92
5152
Ievads datorzinības
24
Jelgavas pilsētas uzņēmumos nodarbinātie
4
44
1056
Kopā
 
 
26
261
10224
Projekta „Darbaspēka nodarbinātības spēju palielināšana Jelgavas pilsētā” ietvaros tika izstrādāta un pilotēta jauna izglītības programma „Biznesa ideju klase - pieci soļi līdz savam uzņēmumam”. Programmas mērķis ir sagatavot jaunos un potenciālos uzņēmējus uzņēmējdarbības uzsākšanai, sniedzot viņiem zināšanas uzņēmējdarbības pamatos un jaunu ideju ģenerēšanā. Programmas pilotēšanā piedalījās 22 cilvēki. Pašlaik programma iekļauta JRPIC maksas kursu piedāvājumā un ir pieejama ikvienam interesentam.

 

Atgriezties