Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana
Granta devējs - EQUAL programma.
Projekta iesniedzējs - Sabiedrības integrācijas fonds.
Mācību aktivitātes īstenotājs - Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.
Projekta misija: nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem darba tirgū, mazinot sieviešu un vīriešu profesiju dalījuma jeb profesiju segregācijas cēloņus.
Projekta mērķi:
   • mazināt stereotipus par dzimumu lomām darba tirgū;
   • veicināt jauniešu karjeras izvēli par labu tehniskajām nozarēm;
   • veicināt sieviešu uzņēmēju darbošanos tehniskajās nozarēs;
   • veicināt pašvaldību līdzsvarotu attīstību no abu dzimumu viedokļa;
   • pārņemot starptautisko pieredzi, izstrādāt jaunas pieejas un ieteikumus profesiju segregācijas mazināšanai.
Projekta kopējais finansējums ir LVL 905 000,00.

Projekta īstenošanas laiks: 2005. gada februāris - 2007. gada decembris

____________________________________________________

Projektā „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs ir viens no 19 projekta partneriem. Projekts aptver visus Latvijas reģionus un tā mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību, mazinot profesiju segregāciju. Tas nozīmē mazināt stereotipus un sabiedrības priekšstatus par „vīriešu” un „sieviešu” profesijām. Projekta ietvaros 35 sievietēm tika piedāvāta iespēja apgūt metinātāja profesiju vai paaugstināt kvalifikāciju ar metālapstrādi saistītās profesijās. Rezultātā 14 sievietes ieguva jaunu profesiju - loka metinātājs, bet 22 pilnveidoja savas profesionālās prasmes.
Projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” ietvaros notikusī apmācība
1. tabula
Kursa nosaukums
Izglītības programmas ilgums
Mērķauditorija
Grupu skaits
Izglītojamo skaits
Cilvēkstundas
Loka metināšana
480
sievietes
2
20
9600
AUTOCAD
80
sievietes
1
10
800
CNC programmēšana
80
sievietes
1
6
800
Kopā
 
 
4
36
11200
Pieprasīti 2006. gadā bijuši arī maksas kursi profesionālās kompetences pilnveidei. Vispieprasītākie joprojām ir valodu un datorzinību kursi.
Maksas piedāvājuma kursu ietvaros notikusī apmācība
2. tabula
Kursa nosaukums
Izglītības programmas ilgums
Mērķauditorija
Grupu skaits
Izglītojamo skaits
Cilvēkstundas
Angļu valoda
56 st.
jebkurš interesents
14
106
5936
Datorzinības MS Word
32 st.
jebkurš interesents
11
106
3392
Datorzinība- MS Excel
32 st.
jebkurš interesents
5
44
1408
Datorzinības - Internets, e - pasts
16 st.
jebkurš interesents
2
12
192
Kopā
 
 
32
268
10928
Angļu valodas un datorzinību kursos savus darbiniekus mācījuši:
   1. LR VID Zemgales reģionālā iestāde.
   2. SIA „Stoller”.
   3. Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde.
   4. SIA „Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde”.
Šie uzņēmumi apmācījuši savus darbiniekus vēl papildus ārpus dažādos projektos izmantotajām apmācību iespējām.
Atgriezties