INNOSTARTUP
Granta devējs - Ziemeļu Ministru padome.
Projekta iesniedzējs - Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.
Projekta partneri - Tavastia Izglītības konsorcijs (Hämeenlinna, Somija), Šauļu pašvaldības izglītības centrs (Lietuva) .
Projekta mērķis: Topošo uzņēmēju radošās domāšanas kompetences pilnveide inovatīvu produktu radīšanā, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību.
Projekta kopējais finansējums ir EUR 46 667.
Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada jūlijs - 2016. gada jūnijs.

Vispārīgā informācija par projektu:

Projektā iesaistītās partnerorganizācijas veic pieaugušo apmācību savā reģionā un nodrošina uzņēmējdarbības kompetences pilnveidi. Sadarbība projekta ietvaros stiprinās Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību.

Projektā plānotās aktivitātes:

  1. projekta partnerorganizāciju pieredzes pieaugušo apmācībā apzināšana, īpaši topošo uzņēmēju kompetenču pilnveidē,
  2. neformālās izglītības programmas  izveide topošajiem uzņēmējiem par radošās domāšanas paņēmieniem, to izmantošanu inovatīvu produktu radīšanā;
  3. mācību materiālu izstrāde programmas īstenošanai;
  4. programmas aprobācija, īstenojot to topošo uzņēmēju grupai (15 dalībnieki katrā dalībvalstī);
  5. atbalsta nodrošināšana topošajiem uzņēmējiem pēc apmācību norises- mentoru konsultācijas;
  6. kursu dalībnieku labās prakses apkopošana  un popularizēšana e-vidē

2014.gada septembrī plānota pirmā projekta partneru darba tikšanās Šauļos.

 

Projekta koordinatore: Skaidrīte Bukbārde

 

Projekta aktivitātes (aprīlis 2015) / Project activities (April 2015) Lejuplādēt

Projekta kopsavilkums angļu valodā / Project summary in english Lejuplādēt

Projekta aktivitātes:

Ar pirmo projekta partneru tikšanos ir uzsākta projekta "INNOSTARTUP" īstenošana

Projekta "INNOSTARTUP" partneru tikšanās Somijā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs uzsācis projektā "INNOSTARTUP" izstrādātās programmas aprobāciju

Neformālās izglītības programmas "INOVATĪVA UN RADOŠA DOMĀŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ" aprobācija

Projekta “INNOSTARTUP” dalībnieki prezentē biznesa idejas

16 radošuma un inovācijas komandieri apguvuši inovācijas un radošas domāšanas metodes

Uzsākta mentoru konsultāciju sniegšana projekta „INNOSTARTUP” dalībniekiem

Spēles People Catching Latvia tests - veiksmīgs

#ContactCatching – NORDPLUS projektā INNOSTARTUP radīta ideja

Atgriezties