Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future (4CHANGE)

Vispārīgā informācija par projektu: Metālapstrādes nozare ir viena no nozīmīgākajām Eiropas ekonomikā un tajā ir nodarbināti 12 % no visiem ražošanā nodarbinātajiem ES. Eiropas pieredze parāda, ka metālapstrādes nozarē nepieciešams augsti kvalificēts darbaspēks, lai strādātu ar tehnoloģiski sarežģītām iekārtām. Šādu tehnoloģiju līmeni pārstāv ciparvadības (CNC) mašīnas un to operatori, kas ir pieprasīti gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Projekta rezultātā tiks nodrošinātas vienotas prasības un mācīšanas metodes CNC speciālistu sagatavošanā projekta dalībvalstīs, kā rezultātā tiks nodrošināta augsti kvalificētu CNC speciālistu apmācība, tādējādi mazinot speciālistu kvalifikācijas atšķirības projekta dalībvalstīs. 

Vairāk par projektu

Projekta koordinators: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras - Lietuva

Partneri:

1. LINPRA, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija - Lietuva;
2. NORDBILDUNG, Bildungsverbund für die Metall - und Elektroindustrie gemeinnützige GmbH - Vācija;
3. MASOC, Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija - Latvija;
4. EML, Federation of Estonian Engineering Industry - Igaunija;
5. TAN, North Technical Academy - Vācija;
6. ZRKAC, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs - Latvija;
7. TLMK, Tallinn Lasnamae School of Mechanics - Igaunija;
8. KPMPC, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras - Lietuva;
9. VISC, Valsts izglītības un satura centrs - Latvija;
10. UAB "Baltec CNC Technologies" - Lietuva;
11. MTS, Mathematisch Technische Software - Vācija.

Projekta īstenošanas laiks: no 2016. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim.

Projekta mērķis: Izstrādāt vienotas kvalifikācijas prasības, aprobēt profesionālās izglītības programmu un izveidot apmācību sistēmu, kas ļautu pilnveidot metālapstrādes nozarē strādājošo CNC mašīnu operatoru prasmes, lai novērstu neatbilstību starp darbinieku kvalifikāciju un darba tirgus vajadzībām.

Plānotās aktivitātes:

1. esošo kvalifikāciju standartu salīdzināšana un nepieciešamo uzlabojumu apzināšana;
2. vienotu kvalifikācijas prasību, profesijas standarta un profesionālās izglītības programmas izstrāde un tās pielāgošana katras valsts vajadzībām;
3. mācību materiālu izstrāde audzēkņiem un pasniedzējiem;
4. e-studiju platformas, interaktīvu mācību materiālu izstrāde;
5. mācību programmas un izstrādāto materiālu aprobācija,
6. publicitātes pasākumi.

 

 

Informatīvais materiāls Lejuplādēt

Buklets Lejuplādēt

Video par projekta rezultātiem

Projekta aktivitātes:

73,3% mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu prognozē pārmaiņas ieviešot industriju 4.0

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 2. kvalifikācijas līmenis

Bezmaksas apmācības darbam ar CNC iekārtām

Līdzdalība starptautiskā Mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādē „Tech Industry 2018”

Uzsākta Erasmus+ projektā izstrādāto mācību materiālu aprobācija

Profesionālās kompetences pilnveides kursi Mašīnbūves un Metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagogiem, prakšu vadītājiem

Industrijas 4.0 izaicinājumi metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagoga darbā

Projekta "4Change" komanda tehnikas un inovāciju festivālā "Mehatrons" Jelgavā

Projekts "4Change" tehnoloģiju un inovāciju festivālā "Mehatrons" Jelgavā

Noslēdzas Erasmus + projekta “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” īstenošana

Noslēdzas Erasmus+ projekts “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām”

Izstrādāti mācību materiāli metālapstrādes nozarē Industrijas 4.0 ieviešanai

Lokšņapstrādes zāles atklāšana ZRKAC metālapstrādes mācību parkā

Atgriezties