Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
sadarbībā ar:

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi:

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā:

 • neformālās izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa:

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.
 

Mērķa grupai pieejamais atbalsts:

Mācību maksa:

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

Kontaktinformācija izglītības iestādē:

 • Projekta koordinators: Ilze Osīte, ilze.osite@zrkac.jelgava, 63012169

Sīkāka informācija:
Mājaslapāwww.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

ZRKAC piedāvātās izglītības programmas projekta ietvaros

Projekta aktivitātes:

Nāc mācīties Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā!

Apgūsti datu analīzi un pārskatu veidošanu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu!

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

Strādājošiem iespējams pieteikties mācībām ar ES līdzfinansējumu 90% apmērā

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtās kārtas norise ZRKAC

Atgriezties