„Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos”

„Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022-EWA)

Projekta mērķis: iedvesmot, apmācīt un atbalstīt uzņēmējdarbības uzsācējas.

Plānotais projekta ieviešanas laiks:  01.06.2019. – 31.01.2021

Vadošais partneris:

 • Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde “Sociāli ekonomiskais institūts”
  (Sankt Pēterburga), Millionnaja iela 11- 16 N, Sankt Pēterburga

Projekta partneri:

 • Profesionālās izglītības privātā izglītības iestāde Intelkap (Pleskava);
 • Biedrība “Mentori” (Rīga);
 • Biedrība “Latgales lietišķo sieviešu apvienība” (Daugavpils);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”(ZRKAC) (Jelgava).

Galvenie projekta rezultāti:

 1. Samazināts bezdarba līmenis, attīstīta uzņēmējdarbība.
 2. Latvijas reģionos (Latgalē un Zemgalē - ZRKAC) un Krievijā (Pleskavas apgabalā) izveidots ekonomiski aktīvo sieviešu resursu centru tīkls.
 3. Izveidots starptautiskais elektroniskais katalogs.
 4. Organizēta virtuālā starptautiskā izstāde.
 5. Izglītoti mentori, uzņēmējas apguvušas zināšanas un prasmes semināros-  “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā” un “Projektu menedžments”, kura saturs un metodika izstrādāta sadarbībā ar Stokholmas universitāti.
 6. Attīstīta sieviešu- uzņēmēju sadarbība starptautiskā līmenī.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalsta apvienotus centienus, lai risinātu pārrobežu attīstības problēmas un veicinātu esošo pārrobežu potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu un sadarbību starp Eiropas Savienību un  Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu
Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietne: www.zrkac.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli

Projekta aktivitātes:

Aicinām sievietes uzņēmējas pieteikties mentoru apmācībām!

Iespēja sievietēm - uzņēmējām atrast sadarbības partnerus ārvalstīs

Jelgavas uzņēmējas piedalās starptautiskā sieviešu konferencē

Kursi sievietēm - uzņēmējām “Digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā”

Uzņēmējas apgūst jaunas zināšanas

Multifunkcionālais printeris - uzņēmējdarbības atbalstam

Drona izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības atbalstam

3D printeris ar lāzergravēšanas iespēju un 3D rokas skaneris – uzņēmējdarbības atbalstam

Starptautisks Virtuāls Katalogs – uzņēmēju sadarbībai

Konsultāciju zibens maratons uzņēmējām

Sieviešu atbalsta resursu centrs uzsāk darbu

Uzņēmēju stāsti

Atklāj atbalsta resursu centru topošajām uzņēmējām (Autors: Sintija Čepanone)

Bezmaksas individuālās konsultācijas "Reklāmas veidošana tiešsaistes rīkā Canva"

Ieskatoties sociāli un ekonomiski aktīvo sieviešu atbalsta resursu centra atklāšanā

Intervija ar uzņēmēju Ilzi Priževoiti (SIA “Karameļu darbnīca”)

Intervija ar uzņēmēju, LR sertificētu grāmatvedi Dagniju Jansoni

Intervija ar uzņēmēju Sandru Blūmani (SIA “Viktorija B”)

Intervija ar uzņēmēju, LR sertificētu grāmatvedi, doktoranti Aļonu Irmeju (“KPNG birojs” SIA)

Noslēdzas projekts „Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” (LV-RU-022)

Atgriezties