Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei

Uz tehnoloģijām balstītām nozarēm, tostarp mašīnbūves un metālapstrādes nozarei, ir izšķiroša nozīme Eiropas un arī Baltijas valstu ekonomikā. Baltijas valstīs mašīnbūves un metālapstrādes nozare ir trešā lielākā, taču tā saskaras ar kvalificētu speciālistu trūkumu, īpaši ar profesionālo izglītību un kvalifikāciju nozarē. Augsts profesionālo izglītību pārtraukušo audzēkņu skaits apstiprina, ka profesionālā izglītība vairāk jāsaista ar metālapstrādes uzņēmumiem, tādējādi paaugstinot metālapstrādes nozares pievilcību un veicinot profesionālās izglītības audzēkņu sasniegumus un prasmes. Profesionālās izglītības audzēkņu sasniegumu un prasmju veicināšanu  metālapstrādes nozarē atraktīvā veidā var atbalstīt, organizējot nozaru konkursus profesionālās izglītības audzēkņiem, iesaistot nozares uzņēmumus.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kā partneris no 2022.gada 1.februāra līdz 2023.gada 30.septembrim īsteno Erasmus+ programmas sadarbības partnerību profesionālā izglītībā projektu "Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei" (angļu val.- “Baltic VET competition for smarth growth” (SmartGrowth)), projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-00002515.

Projekta galvenie mērķi:

1) Organizēt nacionālos un Baltijas valstu profesionālās meistarības konkursus profesionālās izglītības mašīnbūves un metālapstrādes nozares audzēkņiem, iesaistot nozares uzņēmēju pārstāvjus;

2) Paaugstināt profesionālās izglītības pievilcību, sniedzot iespēju profesionālās izglītības mašīnbūves un metālapstrādes nozares audzēkņiem demonstrēt prasmes, zināšanas un sasniegumus.

Projekta aktivitātes:

1) Nozaru profesionālās izglītības konkursu labās prakses piemēru izpēte;

2) Praktisko un teorētisko uzdevumu sagatavošana vismaz 3 kvalifikācijām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē;

3) Konkursa nolikuma un konkursa vērtēšanas noteikumu izstrāde profsionālās izglītības audzēkņiem;

4) Praktisko mācību kursa izstrāde mašīnbūves un metālapstrādes nozarē;

5) Nacionālā konkursa organizēšana katrā valstī un Baltijas valstu konkursa organizēšana Latvijā;

6) Projekta publicitāte, partneru tikšanās, video izstrāde utt.

Projekta vadošais partneris: Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)

Partneri:

  1. EML, Igaunijas mašīnbūves nozares federācija (Igaunija);
  2. LINPRA, Lietuvas mašīnbūves nozares asociācija (Lietuva);
  3. Tehnobuss Latvija (Latvija);
  4. Vilņas Jeruzalemes mācību centrs (Lietuva);
  5. Merkuur OÜ (Igaunija);
  6. ZRKAC, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (Latvija)

 

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar projekta koordinatori Rutu Pornieci, sūtot e-pastu: Lab4STEM@masoc.lv vai zvanot: +37128383021.

 

Vizuālais materiāls par Latvijas konkursu Lejuplādēt

Informatīvais materiāls par nacionālajiem konkursiem Lejuplādēt

Informatīvais materiāls par starptautisko konkursu Lejuplādēt

 

Informācija medijos:

https://www.facebook.com/retv.lv/videos/316051024270696

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/09.09.2023-baltijas-jauniesu-metalapstrades-un-masinbuves-konkursa-apbalvo-latvija-tapuso-bagiju.a523351/?fbclid=IwAR0rPr2KGdxC2Q6VtuZMwEl54VWm0mdbc10cmij2rCUI4UTM3HC6tG-_W0U

https://fb.watch/nj_xleusNn/

https://www.youtube.com/watch?v=DwjhuNxVNqs

https://www.youtube.com/watch?v=kC--FzFZ_9s

 

Projekta aktivitātes:

Projekta "Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei" mērķu un rezultātu apkopojums

Pirmais Latvijas profesionālās izglītības iestāžu metālapstrādes un mašīnbūves nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkurss

Profesionālās izglītības iestādes gatavojas konkursam

Jelgavā aizvadīts Latvijas profesionālās izglītības audzēkņu konkurss metālapstrādes un mašīnbūves nozarē

Baltijas profesionālās izglītības audzēkņu konkursa fināls metālapstrādes un mašīnbūves nozarē

Jelgavā noticis Baltijas valstu profesionālās izglītības meistarības konkurss metālapstrādes un mašīnbūves nozarē

Atgriezties