Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”

Projekta identifikācijas numurs: 2023.LV/LVUKR/5

Projektu finansē

Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros

Projekta iesniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

Projekta vispārīgais mērķis

Nodrošināt bezmaksas latviešu valodas mācības 120 stundu apjomā A1 un B2 līmenī 90 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Projekta mērķa grupa

Jelgavas pilsētas un novada Ukrainas civiliedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi (no 17 gadu vecuma ar iegūtu vidējo izglītību vai pilngadīgas personas)

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2023.  –  08.12.2023.

Projekta mācību aktivitātes

Mācības notiek 6 grupās, iesaistot 90 kursu dalībniekus.

Projektā sasniegtais rezultāts

Mācību dalībnieki ir apguvuši latviešu valodu A1, A2, B1 un B2 valodas prasmes līmenī, kas ļauj sazināties darba un ikdienas situācijās. Kursos mācījās 92 personas, kurus pabeidz 86 personas.  Valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC) kārtoja 52 personas

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild JVPPII “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”.

 

Atgriezties