Veselības universitāte senioriem

Projekta iesniedzējs: Jelgavas Pensionāru biedrība.

Projekta partneris: Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs.

Projekta mērķis: Jelgavas pensionāru biedrības kapacitātes stiprināšana, veicinot mūžizglītības attīstību veselības uzturēšanas un saglabāšanas jomā senioriem, popularizējot veselīgu dzīves veidu un aktīvu novecošanu, tādejādi sekmējot produktīvā dzīves ilguma pagarināšanu.

Projekta kopējais finansējums ir LVL 22 000.

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada 01. februāris - 2011. gada 30. novembris.

Finansējuma avoti:

   • Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”;

   • Jelgavas Pensionāru biedrības līdzekļi.

Mērķa grupa: pirmspensijas un pensijas vecuma Jelgavas iedzīvotāji.

Vispārīgā informācija par projektu:

Projekta īstenošanas gaitā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes un sasniegti rezultāti:

Izstrādāta neformālās izglītības programma ,,Veselības saglabāšana un slimību profilakse senioriem” (60 stundu teorētisko un 20 stundu praktisko nodarbību cikls).

Īstenota neformālās izglītības programma ,,Veselības saglabāšana un slimību profilakse senioriem”, kurā piedalīsies 120 seniori.

Apmācīti multiplikatori darbam ar senioriem veselības atbalsta grupās.

Projekta ilgtspējas nodrošināšanai tiks izveidotas 3 veselīgu ikdienas ieradumu izkopšanas grupas senioriem.

Sagatavota rokasgrāmata ,,Veselības ābecīte senioriem”.

Projekta rezultāti un iegūtā pieredze tiks prezentēta projekta noslēguma konferencē.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Raksts „Veselības universitāte senioriem” ir veidots ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild Jelgavas Pensionāru biedrība.

Projekta aktivitātes:

Projekta „Veselības universitāte senioriem” noslēguma konference

Seniori turpina mācīties Veselības universitātē

Veselības universitātē senioriem sākušās praktiskās nodarbības

Seniori sāk darboties Veselības universitātē

Atgriezties