Psihoemocionālās veselības un pašregulācijas prasmju attīstīšana pirmskolas un sākumskolas vecumā

Bezmaksas semināru programma vecākiem par bērnu un pusaudžu veselību – “Gudro vecāku skola”.
Seminārs: "Psihoemocionālās veselības un pašregulācijas prasmju attīstīšana pirmskolas un sākumskolas vecumā".
Lektors: Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, Nils Konstantinovs.
Semināru cikli tiek īstenoti projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties