Sākums › Bibliotēka › Par bibliotēku
Par bibliotēku

Esat laipni gaidīti ZRKAC Metodiskajā bibliotēkā!

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka ir neatņemama centra izglītības procesa sastāvdaļa, tā palīdz realizēt izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un mācību programmām.

Bibliotēkas uzdevumi:


 • dažādu informācijas resursu komplektēšana, jaunieguvumu apstrāde, kataloģizēšanu, bibliografēšana, indeksēšana, izmantojot bibliotekāro informācijas sistēmu (BIS) ALISE, veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām;
 • informatīvo un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana, bibliotēkas lietotāju informācijpratības attīstīšana; atbalsta sniegšana sabiedrības attīstībai;
 • nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu pieejamību ikvienam lietotājam.

Bibliotēkas fonds


Minimālajā līmenī tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Padziļināti komplektē tādas nozares kā:

 • pedagoģija,
 • psiholoģija,
 • sociālais darbs,
 • ekonomika,
 • uzņēmējdarbība,
 • medicīna;
 • inženierzinības;
 • menedžments,
 • mārketings,
 • sabiedriskās attiecības;
 • daiļamatniecība,
 • jurisprudence.

Abonēto periodisko izdevumu saraksts 2022.gadam

Bibliotēkas darba laiks


     Pirmdiena      9.00 - 20.00
     Otrdiena        9.00 - 18.00
     Trešdiena      9.00 - 18.00
     Ceturtdiena    9.00 - 18.00
     Piektdiena     9.00 - 15.30

     Pusdienu pārtraukums: 14:00 - 15:00 (piektdienās 14:00 - 14:30)
     Pirmdienās pārtaukums arī 12:00 - 13:00 sakarā ar iestādes nedēļas darba plānošanas sanāksmi
     Katra mēneša pirmā piektdiena – Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta).

Speciālisti


Bibliotēkas vadītāja         Vija Rimdenoka              63012161               biblio@zrkac.jelgava.lv