Sākums › Bibliotēka › Par bibliotēku
Par bibliotēku

Esat laipni gaidīti ZRKAC Metodiskajā bibliotēkā!

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka ir neatņemama centra izglītības procesa sastāvdaļa, tā palīdz realizēt izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un mācību programmām.

Bibliotēkas uzdevumi:


 • dažādu informācijas resursu komplektēšana, jaunieguvumu apstrāde, kataloģizēšanu, bibliografēšana, indeksēšana, izmantojot bibliotekāro informācijas sistēmu (BIS) ALISE, veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām;
 • informatīvo un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana, bibliotēkas lietotāju informācijpratības attīstīšana; atbalsta sniegšana sabiedrības attīstībai;
 • nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu pieejamību ikvienam lietotājam.

Bibliotēkas fonds


Minimālajā līmenī tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Padziļināti komplektē tādas nozares kā:

 • pedagoģija,
 • psiholoģija,
 • sociālais darbs,
 • ekonomika,
 • uzņēmējdarbība,
 • medicīna;
 • inženierzinības;
 • menedžments,
 • mārketings,
 • sabiedriskās attiecības;
 • daiļamatniecība,
 • jurisprudence.

Abonēto periodisko izdevumu saraksts 2023.gadam

 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicina ikvienu interesentu paplašināt zināšanas un kompetences medijpratības jomā bez maksas, izmantojot NEPLP medijpratības datubāzi datubaze.neplp.lv. Datubāzē regulāri tiek izvietoti daudzveidīgi materiāli, kas ir saistīti ar medijpratības jomu – pētījumi, grāmatas, raksti, lekcijas, semināri, konferenču ieraksti, mācību materiāli, metodiskie materiāli, spēles, informatīvās un sociālās kampaņas, bukleti u.c. Datubāze, arvien palielinot tās apjomu, kalpo par vērtīgu un ilgtspējīgu resursu medijpratības projektu īstenotājiem, ekspertiem, skolotājiem, studentiem, kā arī politikas veidotājiem un ikvienam interesentam.

 

Bibliotēkas darba laiks


     Pirmdiena      9.00 - 20.00
     Otrdiena        9.00 - 18.00
     Trešdiena      9.00 - 18.00
     Ceturtdiena    9.00 - 18.00
     Piektdiena     9.00 - 15.30

     Pusdienu pārtraukums: 14:00 - 15:00 (piektdienās 14:00 - 14:30)
     Pirmdienās pārtaukums arī 12:00 - 13:00 sakarā ar iestādes nedēļas darba plānošanas sanāksmi
     Katra mēneša pirmā piektdiena – Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta).

Speciālisti


Bibliotēkas vadītāja         Vija Rimdenoka              63012161               biblio@zrkac.jelgava.lv