Par Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (turpmāk tekstā ZRKAC) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu un metodisko, izglītojošo un  informatīvo  atbalstu  formālās  un  neformālās  izglītības  iestādēm  un  pedagogiem.  ZRKAC  šobrīd  ir lielākais un modernākais pašvaldības pieaugušo izglītības centrs Latvijā – gan tehniskā, cilvēkresursu, gan izglītības pakalpojumu ziņā. Kā apliecinājums tam, ZRKAC ir pirmā iestāde, kas saņēmusi Latvijas izglītības  un  zinātnes  ministrijas balvu  "Saules  laiva"  par  ieguldījumu  pieaugušo  neformālās  izglītības veicināšanā (2016.g.).

Iestādes organizatoriskā struktūra Lejuplādēt

Vēsture


  • 1997. gadā sāk darboties Jelgavas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs” (JRPIC)
  • 2005. gadā JRPIC tiek apvienots ar Jelgavas Izglītības pārvaldes Metodiski informatīvo centru (MIC). Tiek saglabāts iestādes nosaukums JRPIC
  • 2011. gadā JRPIC iegūst jaunu nosaukumu – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" (ZRKAC)
  • 2022. gadā nosaukums mainīts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Atskats uz iestādes pirmajiem 20 darbības gadiem: