Par Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu un metodisko, izglītojošo, kā arī informatīvo atbalstu formālās un neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem. 

ZRKAC šobrīd ir lielākais un modernākais pašvaldības pieaugušo izglītības centrs Latvijā – tehniskā, cilvēkresursu un izglītības pakalpojumu ziņā. Kā apliecinājums tam kalpo fakts, ka ZRKAC divas reizes ir saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un EPALE Latvija Nacionālā atbalsta dienesta balvu “Saules laiva” par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kā arī atbalsta sniegšanā mācībās pieaugušo neformālās izglītības ietvaros. Pirmo reizi balva “Saules laiva” ZRKAC tika pasniegta konkursa dibināšanas gadā – 2016. gadā, savukārt otro reizi – 2023. gadā.

 

Iestādes organizatoriskā struktūra Lejuplādēt

Vēsture


  • 1997. gadā sāk darboties Jelgavas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs” (JRPIC)
  • 2005. gadā JRPIC tiek apvienots ar Jelgavas Izglītības pārvaldes Metodiski informatīvo centru (MIC). Tiek saglabāts iestādes nosaukums JRPIC
  • 2011. gadā JRPIC iegūst jaunu nosaukumu – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" (ZRKAC)
  • 2022. gadā nosaukums mainīts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Atskats uz iestādes pirmajiem 20 darbības gadiem: