Telpu noma

 
Lielā konferenču zāle                                      Mazā konferenču zāle

  
  Auditorija                                               Datorklase

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība
Pieteikums: Telpu noma

Pakalpojums

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

Izglītojošu un kultūras pasākumu rīkošana:

 

 

lielā konferenču zāle

1 stunda

40.00

mazā konferenču zāle

1 stunda

20.50

auditorija

1 stunda

9.99

 

Ja vēlaties izmantot telpās pieejamo tehniku:

Pakalpojums

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

Inventāra noma*

 

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Multimediju noma

1 stunda

8.00

Dokumentu kamera

1 stunda

5.00

Interaktīvā tāfele

1 stunda

15.00

Skaņu sistēma

1 stunda

23.50

Dators (datorklasē)

1 stunda

3.00

     

 

* Pakalpojums pieejams tikai iestādes telpu nomniekiem pasākuma laikā.