Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai

Projekta īstenotājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

Projekta partneri:

  • Šauļu pilsētas pašvaldības izglītības centrs (Siauliu miesto savivaldybes svietimo centras)
  • Igaunijas skolotāju asociācija (Eesti Klassiõpetajate Liit)

Projekta mērķis: Izveidot atbalstošu pieeju bērnu lasītprasmes attīstībai – mērķtiecīgu un secīgu sistēmu pedagoga darbam ar bērniem no 1,5 gadu līdz 12 gadu vecumam.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. septembris – 2020. gada 30. novembris

Projekta finansējuma avots: Eiropas sevienības Erasmus+ programma

Projektā plānotās aktivitātes:

  • Izzināt  trīs partnervalstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas) labās  prakses piemērus veiksmīgas lasītprasmes pilnveidei pirmsskolā un sākumskolā;
  • Izstrādāt rokasgrāmatu pedagogiem, kas balstīta uz labāko pieredzi un pētījumiem;
  • Apmācīt skolotāju trenerus no visām partnervalstīm;
  • Izstrādāt tālākizglītības programmu pedagogiem;
  • Aprobēt tālākizglītības programmu;
  • Izstrādāt jaunās pieejas ieviešanas stratēģiju, balstoties uz gūto pieredzi.

Projekta gaitā tiks apmācīti 12 eksperti- pedagogu tālākizglītotāji, kas izstrādās pedagoga rokasgrāmatu un  tālākizglītības programmu. Projektā tālākizglītības programma tiks aprobēta. Aprobācijā tiks iesaistīti 120 pedagogi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Projekta noslēgumā tiks organizēta projekta noslēguma konference ar mērķi popularizēt un izplatīt projekta rezultātus. Projekta gaitā izstrādātie intelektuālie rezultāti - rokasgrāmata pedagogiem un pedagogu tālākizglītības programma - tiks izvietot projekta tīmekļa vietnē, kas tiem nodrošinās brīvu pieeju.

Projektā ir iesaistītas 3 valstis - Latvija, Lietuva, Igaunija, lai katram partnerim būtu iespēja parādīt savu unikālo pieredzi, kāda ir katrā valstī pedagogu atbalstam bērnu lasītprasmes uzlabošanā.  Balstoties uz katra starptautiskā partnera labāko pieredzi un pētījumiem, tiks izveidota inovatīva pieeja bērnu lasītprasmes  attīstībai - mērķtiecīga un secīga  sistēma pedagoga darbam ar bērniem no 1,5 gadu līdz 12 gadu vecumam. Kopīgās starptautiskās  aktivitātes ļaus labāk saprast, kādas prasmes ir nepieciešamas pedagogiem un kāds atbalsts pedagogiem  ir jāsniedz, lai viņi varētu risināt profesionālos izaicinājumus, kas visās trijās valstīs ir ļoti līdzīga.

Projekta aktivitātes:

2021. gada pavasarī pedagogiem būs pieejama rokasgrāmata par lasītprasmi

Atgriezties